ATI autósiskola a vezetés iskolája Óbudán a Szentendrei út 34 szám alatt.....Ügyfélfogadás ideje: H-Cs:9-17....Telefon/Fax:368-6299, 430-0909.......Mobil: 06-20-253-3055

Vállalási feltételek és árak

Vállalási feltételek

ATi-Oktató Kft.

Tájékoztató, Vállalási feltételek és árak


1. Képzőszerv: ATI-OKTATÓ KFT

Címe: 1035. Budapest Szentendrei út 34.

E-mail cím: iroda@ati.hu

Telefonszám: 430 09 09, 368 62 99

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001284

2. Cégformája: Korlátolt Felelősségű Társaság

3. Cg. száma: 13-09-077820

4. Iskolavezető neve: Vigné Lövei Juliánna

E-mail cím: iroda@ati.hu

Telefonszám: +36 20 25 33 055

5. Ügyfélfogadó címe, telefonszáma, ügyfélfogadás időpontja:

1035. Budapest, Szentendrei út 34.

Telefonszám: 430 09 09, 368 62 99

H-Cs: 09-17.00 h.-ig

6. Telephely:

1035. Budapest, Szentendrei út 34.

Telefonszám: 430 09 09, 368 62 99

7. Tanfolyamra való felvétel módja:

Személyi igazolvány, útlevél, lakcím kártya alapján, beiratkozás személyesen, az ügyfélfogadó helyiségben.

Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort betöltötte vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik.

 

8. Előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok kategóriánként:

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

A közúti járművezető-jelöltet és a közúti járművezetőt az előzetes, az időszakos vagy soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat alkalmával az alábbi két csoport valamelyikébe kell sorolni:

1. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 2. melléklete szerinti „A1" alkategóriába, „A2" alkategóriába, „A" korlátozott kategóriába, „A" kategóriába, „B1" alkategóriába, „B" kategóriába, „B+E" kategóriába tartozó járművet vezet vagy kíván vezetni;

 

b) a 2. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki

ba) a KR. 2. melléklete szerinti „C1", „C1+E", „C", „C+E", „D1", „D1+E", „D", „D+E" kombinált vagy „TR" trolibusz kategóriába tartozó járművet vezet vagy kíván vezetni,

bb) a közúti közlekedési szolgáltatás keretében közúti járművet, megkülönböztető jelzéssel ellátott közúti járművet vezet vagy kíván vezetni, valamint akit közúti járművezetői munkakörben foglalkoztatnak, függetlenül a vezetni kívánt jármű kategóriájától.

 

(2) Az egészségi alkalmasságot arra a csoportra vonatkozóan kell megállapítani, amelyre azt az orvosi vizsgálaton megjelent személy kérte. Az 1. alkalmassági csoportra vonatkozóan alkalmasnak minősített személy nem folytathat olyan járművezetői tevékenységet, amelyhez a 2. alkalmassági csoport szerinti egészségi alkalmasság megállapítása szükséges. A 2. alkalmassági csoportba sorolt személyt, egészségi alkalmasságának megállapítása esetén, alkalmasnak kell tekinteni az 1. alkalmassági csoport tekintetében is.

41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet

a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

 

A pályaalkalmassági vizsgálaton megállapított minősítés a következő alkalmassági kategóriákra vonatkozhat:

a)                  I. alkalmassági kategória: a megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetése,

b)                 II. alkalmassági kategória:

ba)  a közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végző autóbusz (trolibusz), személygépkocsi,

bb)             a nemzetközi közúti személyszállítást végző autóbusz, amelyben a vezetőülésen kívül legalább 17 állandó ülőhely van,

bc)                          a veszélyes áru szállítását végző gépjármű vezetése,

c)                  III. alkalmassági kategória:

ca)              a 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, közúti közlekedési szolgáltatást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény,

cb)             a 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetése,

IV. alkalmassági kategória: az

a)-c) pontban nem említett gépjármű vezetése.

 

(5) Az I. pályaalkalmassági minősítés - az időszakos minősítés határidejének lejártát követően is - érvényes a II-IV. pályaalkalmassági kategóriára, a II. pályaalkalmassági minősítés a III-IV. pályaalkalmassági kategóriára, a III. pályaalkalmassági minősítés a IV. pályaalkalmassági kategóriára.

 

(6) A pályaalkalmassági minősítés - az 1. számú melléklet III. fejezetében foglalt pályaalkalmasságot korlátozó vagy kizáró okok alapján - 1-5 évig terjedő időtartamra korlátozható, a korlátozás hiányában az érvényesség - a

 

(7) bekezdésben foglalt kivétellel - az alkalmatlanság jogerős megállapításáig áll fenn.

(7) A megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetésére az I. alkalmassági kategóriában megállapított pályaalkalmassági minősítés (időszakos minősítés) legfeljebb öt évig érvényes.

4. § (1) A pályaalkalmassági vizsgálat elvégzésére vonatkozó kérelmet a PÁV-hoz kell benyújtani.

 

(2) A PÁV a 3. § (1) bekezdésének a)-e) pontja, valamint (2) bekezdésének a) és e) pontja alapján a pályaalkalmassági vizsgálatot a gépjárművezető kérelmére végzi el.

 

(3) Az I. és II. pályaalkalmassági minősítés megszerzése céljából pályaalkalmassági vizsgálatra az jelentkezhet, aki legalább két éve rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott bármely nemzetközi kategóriában folyamatosan hatályos vezetői engedéllyel, és nem minősül - a külön jogszabályban foglaltak alapján - kezdő vezetőnek.

5. § (1) A pályaalkalmassági vizsgálat megkezdése előtt a gépjárművezetőnek igazolnia kell, hogy járművezetésre egészségi szempontból alkalmas

A pályaalkalmassági vizsgálat abban az esetben végezhető el, ha a gépjárművezető a külön jogszabályban meghatározott személyi állapotra vonatkozó követelményeknek megfelel.

 

9. Tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:

B kategória:

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort17. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.
 • A gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozik.
 • Az autósiskolával megkötött felnőttképzési szerződés
 • Első tandíj részlet befizetése

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és a 17. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
  A tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el
 • Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára
 • Kitöltött jelentkezési lap
 • A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését
  a képző szerv igazolja
 • Orvosi alkalmassági igazolás leadása
 • Vizsgadíj befizetése

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte 17 életév, elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes
 • Meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat 580 km, igazoltan teljesítette
 • Gyakorlati tandíj befizetése
 • Vizsgadíj befizetése

 

AM kategória
Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén, írni, olvasni tud, a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort,
  14. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • Az autósiskolával megkötött felnőttképzési szerződés
 • Első tandíj részlet befizetése

 

 

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és a 14. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • A tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el.
 • Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára
 • Kitöltött jelentkezési lap
 • Vizsgadíj befizetése
 • A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja

 

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 

 • "AM" kategóriás járműkezelési vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, forgalmi vizsgára azonban csak a 14. életév betöltése után bocsátható
 • Elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes
 • Meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat 100 km, igazoltan teljesítette
 • A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára
 • Gyakorlati tandíj befizetése
 • Vizsgadíj befizetése

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító - a Magyar Vöröskereszt által kiállított - igazolás

A1 kategória

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort16. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozik.
 • Az autósiskolával megkötött felnőttképzési szerződés
 • Első tandíj részlet befizetése

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és a 16. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • A tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el.

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára

 • Orvosi alkalmassági igazolás leadása
 • Vizsgadíj befizetése
 • Kitöltött jelentkezési lap
 • A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte 16 életév
 • Elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes
 • Meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat 240 km, igazoltan teljesítette
 • A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára
 • Gyakorlati tandíj befizetése
 • Vizsgadíj befizetése

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási
 • Előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettség megfelelő hitelt érdemlő igazolása.

Igazolható:

a. a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,

b. az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár"-ban), valamint

c. a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

 

 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító - a Magyar Vöröskereszt által kiállított - igazolás

 

A2 Kategória:

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort18. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozik.
 • Az autósiskolával megkötött felnőttképzési szerződés
 • Első tandíj részlet befizetése

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és a 18. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb.
 • A tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el.

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

 • Kitöltött jelentkezési lap
 • Orvosi alkalmassági vélemény beadása
 • A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja
 • Vizsgadíj befizetése
 • Vezetői engedéllyel rendelkező esetén a jogosítvány fénymásolata

 

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte18. életév
 • Elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes
 • Meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat 240 km, igazoltan teljesítette
 • A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára
 • Gyakorlati tandíj befizetése
 • Vizsgadíj befizetése

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt
 • Az alapfokú iskolai végzettség megfelelő hitelt érdemlő igazolása

Igazolható:

a.       a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,

b.      az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár"-ban), valamint

c.       a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.
Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító - a Magyar Vöröskereszt által kiállított - igazolás

A kategória:

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort 24. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozik.
 • Az autósiskolával megkötött felnőttképzési szerződés
 • Első tandíj részlet befizetése

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és a 24. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb.
 • Kitöltött jelentkezési lap
 • A tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el.
 • Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 • Orvosi alkalmassági igazolás leadása
 • Vizsgadíj befizetése
 • A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését
  a képző szerv igazolja
 • Vezetői engedéllyel rendelkező esetén a jogosítvány fénymásolata


Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte 24. életév
 • Elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes
 • A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára
 • Meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat 390 km, igazoltan teljesítette
 • Gyakorlati tandíj befizetése
 • Vizsgadíj befizetése

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettség megfelelő hitelt érdemlő igazolása.

Igazolható:

a.       a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,

b.      az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár"-ban), valamint

c.       a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

 

Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító - a Magyar Vöröskereszt által kiállított - igazolás .Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését - végzettségükre tekintettel - az orvostudományi egyetemeken végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, az állatorvos tudományi egyetemeken végzett állatorvosok, továbbá a védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói és közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, valamint az egészségügyi szakközépiskolát és szakiskolát végzettek az iskolai végzettséget tanúsító okirattal igazolhatják.

 

10. A tanuló által igényelt tanfolyam tantárgyai, tanórák száma, időtartama:
Az elméleti órák 45 a gyakorlati órák 50 percesek.
A vezetési gyakorlatot a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga után lehet megkezdeni.


B kategória

5000.- Ft / órától, oktatótól függően ( a pótóra díja megegyezik az az alapóra díjával )

 

Elméleti képzés

 

Gyakorlati képzés


Képzés díja

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

4 óra

Alapoktatás: Biztonsági ellenőrzés 2 óra

 

Rutin 7 óra

 

összesen:   
9 óra

9 × 5000 Ft
∑45000 Ft

 

Közlekedési alapismeretek

 

18 óra

 

Főoktatás: városi  vezetés

 

14 óra


14 × 5000 Ft
∑70000 Ft

Járművezetés elmélete

6 óra

Országúti vezetés:       160 km

4 óra


4 × 5000 Ft
∑20000 Ft

Összesen:

28 óra

Éjszakai vezetés

 

2 óra


2 × 5000 Ft
∑10000 Ft

Elméleti tanfolyam tandíja        30000,- Ft.

Forgalmi vizsga

1 óra

 

1 × 5000 Ft
∑5000 Ft

 

 

A gépkocsivezetés gyakorlata összesen:

30óra

 

∑150000 Ft

 


AM kategória

 

Elméleti képzés

 

Gyakorlati képzés


Képzés díja

 

 

Közlekedési alapismeretek

 

16 óra

 

alapoktatás: járműkezelés

 

4 óra

4 × 3500 Ft
∑14000 Ft

Járművezetés elmélete

4 óra

főoktatás:        városi vezetés

6 óra

6× 3500 Ft
∑21000 Ft

Összesen:

20 óra

vizsga óra

 

1+1

óra

2 × 3500 Ft
∑7000 Ft

Elméleti tanfolyam tandíja     23000,- Ft.

gyakorlati tandíj összesen:

12 óra

∑42000 Ft

Elméleti és gyakorlati tandíj összesen: 65000 Ft


A1 kategória

 

Elméleti képzés

 

Gyakorlati képzés


Képzés díja

Közlekedési alapismeretek

16 óra

alapoktatás: járműkezelés

 

 


6 óra


6 × 3500 Ft
∑21000 Ft

Járművezetés elmélete

 

4 óra

főoktatás:        városi vezetés

 

8 óra


8 × 3500 Ft
∑28000 Ft

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

4 óra

országúti vezetés

2 óra


2× 3500 Ft
∑7000 Ft

Összesen:

24 óra

vizsga óra

 

1+1          óra


2 × 3500 Ft
∑7000 Ft

Elméleti tanfolyam tandíja     23000,- Ft.

Gyakorlati tandíj összesen:

18 óra

∑63000 Ft

Elméleti és gyakorlati tandíj összesen: 86000 Ft

 

A2 kategória

 

Elméleti képzés

 

Gyakorlati képzés


Képzés díja

Közlekedési alapismeretek

16 óra

alapoktatás: járműkezelés

 

 


6 óra

 

6× 3500 Ft
∑21000 Ft

Járművezetés elmélete

 

4 óra

főoktatás:        városi vezetés

 

8 óra


8 × 3500 Ft
∑28000 Ft

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

4 óra

országúti vezetés

2 óra


2× 3500 Ft
∑7000 Ft

Összesen:

24 óra

vizsga óra

 

1+1          óra


2 × 3500 Ft
∑7000 Ft

Elméleti tanfolyam tandíja     23000,- Ft.

Gyakorlati tandíj összesen:

18 óra

∑63000 Ft

Elméleti és gyakorlati tandíj összesen: 86000 Ft

 

A kategória

 

Elméleti képzés

 

Gyakorlati képzés


Képzés díja

Közlekedési alapismeretek

16 óra

alapoktatás: járműkezelés

 

 


10 óra


10× 3500 Ft
∑35000 Ft

Járművezetés elmélete

 

4 óra

főoktatás:        városi vezetés

 

11 óra


11 × 3500 Ft
∑38500 Ft

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

4 óra

országúti vezetés

5 óra


5× 3500 Ft
∑17500 Ft

Összesen:

24 óra

vizsga óra

 

1+1      óra


2 × 3500 Ft
∑7000 Ft

Elméleti tanfolyam tandíja     23000,- Ft.

Gyakorlati tandíj összesen:

28 óra

∑98000 Ft

Elméleti és gyakorlati tandíj összesen: 121000 Ft

 

11. Járműhasználat
B kategória

Chevrolet Spark, Renault Clio, Opel Astra, Suzuki Baleno, Ford Focus, Suzuki SX4

Motoros kategória

Honda, Yamaha

12. Hiányzás pótlásának módja

Elméleti képzés

Az elméleti képzésen való részvétel kötelező, a hiányzásokat be kell pótolni. A pótlás lehet egy következő tanfolyamon ingyen végighallgatni vagy egyéni konzultáció keretében kérni, ekkor az elméleti pótórák díja: 2000 Ft/óra.

Gyakorlati képzés

A tanuló köteles az előre egyeztetett időpontban gyakorlati oktatáson megjelenni, az elmaradt órákat köteles a vezetési karton ˝további oktatási órák˝ rovatában igazolva levezetni.

13. A tandíj befizetésének módja

Készpénzben vagy átutalással egyenlíthetik ki.
Vizsgadíjak:
B kategória:


Elmélet (Kresz vizsga): 4600 Ft + 2000 Ft kezelési költség vizsgaeseményenként
Forgalmi vizsga: 11. 000 Ft + 2000 Ft kezelési költség vizsgaeseményenként
Elsősegély-nyújtási vizsga: 8200 Ft, melyet a Magyar Vöröskeresztnek kell befizetni.

AM kategória:

Elmélet (Kresz vizsga): 4600 Ft + 1400 Ft kezelési költség vizsgaeseményenként
Járműkezelés (Rutin): 3600 Ft  + 500 Ft kezelési költség vizsgaeseményenként
Forgalmi vizsga: 3600 Ft + 500 Ft kezelési költség vizsgaeseményenként
Elsősegély-nyújtási vizsga: 8200 Ft, melyet a Magyar Vöröskeresztnek kell befizetni.

A kategória:

Elmélet (Kresz vizsga): 4600 Ft + 1400 Ft kezelési költség vizsgaeseményenként
Járműkezelés (Rutin): 4700 Ft + 500 Ft kezelési költség vizsgaeseményenként
Forgalmi vizsga: 11. 000 Ft + 500 Ft kezelési költség vizsgaeseményenként
Elsősegély-nyújtási vizsga: 8200 Ft, melyet a Magyar Vöröskeresztnek kell befizetni.

A1 kategória:

Elmélet (Kresz vizsga): 4600 Ft + 1400 Ft kezelési költség vizsgaeseményenként
Járműkezelés (Rutin): 4700 Ft + 500 Ft kezelési költség vizsgaeseményenként
Forgalmi vizsga: 11. 000 Ft + 500 Ft kezelési költség vizsgaeseményenként
Elsősegély-nyújtási vizsga: 8200 Ft, melyet a Magyar Vöröskeresztnek kell befizetni.

A2 kategória:

Elmélet (Kresz vizsga): 4600 Ft + 1400 Ft kezelési költség vizsgaeseményenként
Járműkezelés (Rutin): 4700 Ft + 500 Ft kezelési költség vizsgaeseményenként
Forgalmi vizsga: 11. 000 Ft + 500 Ft kezelési költség vizsgaeseményenként
Elsősegély-nyújtási vizsga: 8200 Ft, melyet a Magyar Vöröskeresztnek kell befizetni.

 

14. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

Az iskolavezető a képzés megkezdése előtt mentesíti az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik

A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

15. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadása:

 

Tanuló kérelmére a képzési igazolást az iskola 3 munkanap alatt elkészíti 3 példányban. Mely tartalmazza a gyakorlati képzés óraszámát és az oktatott kilométert. Tanuló ebből 2 példányt a befogadó képzőszervnek átad, 1 példány az elbocsátó képzőszervnél marad.

 

 

16. Oktatási helyszínek

Elméleti képzés: 1035 Budapest, Szentendrei út 34.
Gyakorlati képzés (B kategória): 1035 Budapest, Szentendrei út 34.
A1kategória: 1144 Budapest Írottkő park 1.
AM kategória1144 Budapest Írottkő park 1.
A2 kategória 1144 Budapest Írottkő park 1.
A kategória:  1144 Budapest Írottkő park 1.

17. Pótórák igénylésének módja, díjai:

Szakoktatóval megbeszélt pótórákat az irodában kell befizetni.

Pótórák díja azonos az alapórák díjával.

18. Engedélyező hatóság:
Innovációs és Technológiai Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: +36-1-795-1700


Felügyeleti Szerv:
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 1082.Budapest, Vajdahunyad utca 45.szám.
Telefonszám: +36-1-814-0800

Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége
1119 Budapest Petzvál József utca 39.
Telefonszám: 371-3030

 

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

Tanuló köteles az elméleti tanfolyamon részt venni, a foglalkozásról való esetleges hiányzást pótolnia kell

Köteles az oktatás díját illetve a beiratkozáskor közölt tandíj részleteket a megállapodásnak megfelelően befizetni.

Tanuló jogosult az oktatást bármikor megszakítani, azonban a megkezdett elméleti oktatás, vagy a gyakorlati oktatás díja nem téríthető vissza.

Gyakorlati vezetés időpontja az oktató, és a tanuló közös megállapodásával jön létre.

A megbeszélt időpontot lemondani vagy megváltoztatni csak az oktatónál a vezetés megkezdése előtt 24 órával lehet.

Amennyiben a tanuló a 24 órás kötelezettségnek nem tesz eleget, az iskola a tanórákat hiányzásnak tekinti.

A tanuló köteles az előre egyeztetett időpontban gyakorlati oktatásra megjelenni. Hiányzás esetén az adott időre befizetett óradíjat elveszíti. Az elmaradt órákat köteles a vezetési karton "További oktatási órák " rovatában igazolva levezetni, és annak tandíját az iskolánál ismételten befizetni.

Az előre megbeszélt helyen, és időben mind az oktató, mind a tanuló köteles egyaránt 20 percet várakozni az esetleges előre nem látható (járat kimaradás, forgalmi dugó stb.) késések miatt. A tanuló késése az óra befejezésének időpontját nem befolyásolja.

Ha az orvos a vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse) a tanuló köteles mind a vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben a rendeletnek nem tesz eleget a vizsga nem tartható meg. A vizsga akkor sem tartható meg, ha a vizsgán nem tudja bemutatni a következő okmányokat: személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány 14 éves korig, kategóriás vezetői engedély, Moped engedély, nyilatkozat. A befizetett vizsgadíját a Vizsgabizottság felhasználtnak tekinti, így csak újabb vizsgadíj befizetése után vizsgázhat. Ez okból elmaradt vizsga nem sikertelen vizsga!

A tanuló kötelező felszerelése: bukósisak, szemüveg (a bukósisak kialakításától függően),protektoros hosszú nadrág és dzseki,protektoros kesztyű,magas szárú zárt cipő vagy csizma.

A vizsgán szemüveg, kontaktlencse, vagy az okmányok hiánya miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a tanulót terheli.

Tanuló kérelmére a „Képzési igazolást" 3 napon belül a felhasznált órák és oktatott kilométerek feltüntetésével az iskola kiadja.

A gyakorlati tandíjak a szerződéskötés időpontjában érvényesek, a kalkuláció alapjául szolgáló költségek változása esetén (pl. hatósági előírás, üzemanyag árváltozás stb.) változhatnak.

Az autósiskola árváltoztatási jogát fenntartja!

 

20. Vizsgadíjak megfizetésének módja:
Készpénzben vagy átutalással, kivétel az elsősegélynyújtó vizsgadíja, melyet a Magyar Vöröskeresztnek kell befizetni.

 

 

21. Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos teendők:

A vezetői engedély elkészítése kérelmezhető bármelyik okmányirodában.

Feltétele, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt, személyigazolvány, orvosi alkalmassági vélemény,elsősegélynyújtási alapismeretekből tett vizsga igazolása.

 

22. Képzési költségmutató(Ft):

 • 2020 negyedik negyedév:
Kategória Képzési költség átlag
A kategória 143 700 Ft
AM kategória 79 200 Ft
A1 alkategória 108 700 Ft
A2 alkategória 108 700 Ft
B kategória 298 426 Ft

23. Átlagos képzési óraszám(%):
 • 2020 negyedik negyedév:
Kategória Gyakorlat
A kategória -
AM kategória -
A1 alkategória -
A2 alkategória -
B kategória 167,24%


24. Vizsga sikerességi mutató(%):
 • 2020 negyedik negyedév:
Kategória Elmélet Gyakorlat
AM kategória - -
A,A1,A2 kategória összevonva -
-
B kategória 56,64% 54,29%
2021.október 22.

Ma
Előd
névnapja van

Rólunk írták

Ide járok tanulni, vezetni. Már az megfogott az iskolában, hogy a jelentkezésemkor rendkívül kedvesek, előzékenyek voltak. Az elméleti oktatás is részletes volt, ezért már az első KRESZ vizsgán átmentem. Szerencsémre, egy rendkívül, jó fej oktatót fogtam ki, aki rendkívül türelmes velem, nem üvöltözik, nem szitkozódik...mint ahogy más oktatókról hallottam más iskolában. Igaz, azóta, hogy elkezdtem a tanulást, a város másik felére költöztem, s arra is van néhány, közelebbi autós iskola, de eszem ágában sincs váltani, inkább utazom. S mindez az oktatómnak köszönhetem. Tudom, nagyon izgulós s stresszes vagyok, ez amolyan vizsgadrukk, de soha nem éreztette velem a türelmetlenségét. Ha megszerzem a jogosítványt, tudom, hogy akkor is visszatérő vendég leszek, mert jó a társaság.:) Hattyasi Ilona
Az oktatóm kiváló ember és tanár. Nagyon türelmes volt velem szemben. Az oktatást mindig becsületesen és lelkiismeretesen végezte! A szívembe zártam ezt az autósiskolát. Kovács László
Iskolát váltottam a rutin vizsga után. Amikor ide bejöttem kész fellélegzés volt a korábbi helyem után. Rugalmasak, megbízhatóak, minden rendbe volt. Köszönöm szépen.
Köszönöm a kedves, udvarias oktatást, amik az elméleti és gyakorlati oktatást egybevéve, maximálisan biztosították azt, hogy elsajátítsam a gépjárművezetést. Köszönöm: Dr Váczi Piroska
Mindennel tökéletesen meg voltam elégedve.
Kiváló oktatók, kiváló járműpark!
NINCS ÁTVERÉS!!!!!!!!!!!!!!! Nem hitegetnek. Oktatnak! Megbízható autósiskola, mindenkinek csak ajánlani tudom.
Teljes mértékben korrekt, szakszerű oktatás folyik, amit alátámaszt az is, hogy minden vizsgám elsőre sikerült.
Balla László nagyon közvetlen, türelmes, felkészült oktató. Mindenben segített, mellesleg a stílusa lehengerlő, az órák élvezetesen teltek vele. Mellette nem lehet unatkozni (de, ha olyat csinál, az ember kőkeményen odamondja)! „Kiérdemelné az év oktatója címet!!!” Köszönöm, hogy ilyen jó tanárom voltál. Erdli Zsuzsanna
A tájékoztatás, a segítőkésség maximális, és emberileg is igen pozitívum, amivel a mindennapi ember a mindennapokban igen ritkán találkozik, ezt utólag is köszönöm Julikának. Burkus Péter
Mindig elsőre átmentem az oktatás kitűnő! Hajrá!
A gyakorlati oktatással különösen elégedett voltam. Szerintem nagyon magas színvonalúan lettem oktatva ezen a téren. Ezt az is alátámasztja, hogy a családomból nem elsőnek választottam, hogy ide jöjjek.
Nagyon hangulatos, baráti jó viszonyok kialakítása jellemző az iskolára. Segítőkészség maximalítását tapasztaltam!
Köszönöm a hozzám való bizalmat, maximálisan megvagyok elégedve az iskola szakmai felkészültségével.
Az a tapasztalatom, hogy minden oktató jó. Kiváló tanárok és mindig nagyon figyelmesek a tanulóval is. Akárhányszor, ha vezetni jöttem nem egy kötelességként, hanem egy élményként éltem meg.
Az iskolával szintén elégedett voltam. Jó kiemelkedő az oktatás, minden buktatóra felhívják a figyelmet! A tájékoztatás is teljesen megfelelt. A légkör szuper az oktatók igazi szakemberek! Erdli Zsuzsanna
Mindig minden körülmények között meg voltam elégedve az oktatómmal.
Minden tökéletesen megfelelő volt, különösen a gyakorlati oktatóm.
Évtizedek óta működő autósiskola. Megbízhatóságot mutat. Burkus Péter
Mindenkinek csak ajánlani tudom!!! És fogom is!!!
Teljesen elégedett vagyok.
Más iskolától jöttem át az ATI-Oktató Kft.-hez. A két iskola között ég és föld a különbség!
Teljes mértékben elégedett vagyok az oktatás színvonalával. Kedvesen és figyelmesen foglalkoznak a tanulókkal.
Nagyon elégedett voltam mindennel. Örömmel jártam az iskolába és még nagyobb örömmel vezetni. Köszönet az oktatómnak és sok sok szépet kívánok neki.
Horváth György szakoktatót kiváló oktatónak tartom. az iskolát ajánlom másoknak is!
Az ügyintézés megfelelő volt, mindig megértő és kedves viszonyulást tapasztaltam.
Mind a gyakorlati, mind az elméleti oktatás elegendő volt számomra, hogy elsőre letegyem a vizsgáimat!
Elégedett vagyok az autósiskolával. Csak ajánlani tudom.
Isteni!
Kiváló volt mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatás. Az oktató nagyon alaposan megtanította a helyes járműkezelést és közlekedési gondolkodást. Rugalmasan kezelte az időbeosztást. Vezetés közben türelmes volt és mindig megbeszéltük a hibákat.
Nekem minden tökéletes volt!
Nyugodt szívvel ajánlom minden leendő autóvezetőnek.
Nagyon megvagyok elégedve az autósiskolával! Üdv: Kiss István
Köszönök mindent, mert visszaadtad az önbizalmamat.
Küldöm majd az Öcsémet is!
Színvonalas, barátságos, rugalmas és minden, ami jó! Az ügyintézés remek!
Jól éreztem magam a kedves kiszolgálást (Julika)! Ajánlani fogom az iskolát másoknak is.
Csak így tovább
Maximálisan elégedett vagyok az elmélettel és a gyakorlattal is. Köszönettel!
Az iskolával teljesen meg vagyok elégedve, nagyon kedvesek, segítőkészek voltak. Én is csak ajánlani tudom, főleg az oktatómat, mert egy kedves birkatürelmű ember, aki mellett öröm volt megtanulni vezetni.
Csak így tovább, ha lehetőségem lesz rá mindenképpen ajánlani fogom ismerőseimnek, barátaimnak.
Mindennel megvoltam elégedve!
Nekem minden nagyon tetszett. Az oktatás minden szinten érthető, mindenre kiterjedő volt, az órákat könnyen az időrendembe tudtam illeszteni. Fiatal, jó fej csapat, másoknak is ajánlani fogom.
Panni barátnőm kijelentette, hogy ide kell járnom! Julika egy imádni való teremtmény, mást nem tudnék elképzelni a helyén!
Csak így tovább, mert nagyon jó itt lenni és tanulni! (Kár, hogy levizsgáztam és nem jöhetek többet!)
Az oktatás során igyekeztek minden hibát kiküszöbölni a vezetésemben. Az elméleti órák során minden kérdésemre megfelelő választ kaptam. Törekedtek arra, hogy vizsgáim első alkalommal sikeresek legyenek és ez így is történt.
Érdemes belevágni és megtapasztalni a vezetés élményét!
Példát vehetne sok autósiskola az ATI- Oktató Kft-től!
Meg vagyok elégedve az autós iskolával! Nincs rossz tapasztalatom. Jó fejek az emberek az autósiskolában!
Nagyon meg voltam elégedve
Gyakorlati foglalkozások gyakorisága? Szuper jó! Meg van-e elégedve a gyakorlati szakoktatóval? Nagyon! Kiváló oktató! Rendkívül színvonalas az iskola, kiváló családias a környezet, nagyon jól éreztem magam, hiányozni fog.
Köszönöm szépen a színvonalas és pontos oktatást! Nagyon élveztem.
Minden tökéletes volt! Köszönöm!

Hírdetés

Nincs ideje részt venni a KRESZ
tanfolyamon, használja e-learning
képzésünk bárhol a világon.
Nincs szükség(e) másra, mint:
 • 1 számítógépre
 • és internetkapcsolatra
eXTReMe Tracker